Timmer en Bouwbedrijf L. Luijer Kockengen
1.Voorafgaand aan het werk ontvangt u en voorschotfactuur. Het voorschot (45% van de hoofdsom) moet uiterlijk 7 dagen na de dagtekening van de factuur op onderstaand rekeningnummer bijgeschreven staan. Bij een te late betaling riskeert u dat het werk niet gestart wordt. 2. Tijdens de bouw ontvangt u een factuur met betrekking tot de 2e termijn, (45% van de hoofdsom) ook dit bedrag moet uiterlijk 7 dagen na dagtekening van deze factuur op onderstaand rekeningnummer bijgeschreven staan. 3. Als laatste ontvangt u een eindfactuur (10% van de hoofdsom), hierop staat het uiteindelijke totaal bedrag inclusief eventueel meerwerk. Het meerwerk wordt op deze rekening gespecificeerd. Ook op deze factuur rust een betaling termijn van 7 dagen. Wij vertrouwen erop u voldoende duidelijkheid omtrent de betaling condities te hebben verschaft. Lesley Luijer Timmerbedrijf Luijer
Klik hier voor en voorbeeldofferte. (PDF)
Home   Nieuwbouw   Aanbouw   Dakopbouw    Dakkapellen   Onderhoud   Tuin & Veranda   Meubelen   Condities   Contact  

Condities

Klik hier om Adobe reader te downloaden.